Äldres hälsa och livskvalitet

Andelen äldre i befolkningen ökar och allt fler når också riktigt höga åldrar.

Pigga äldre människor som är glada äldres hälsa och livskvalitet.
Pigga, glada äldre människor.

Att bli gammal behöver inte innebära försämrad fysisk hälsa och livskvalitet. Möjligheten att påverka äldre personers hälsa är större än vad vi tidigare trott och hälsofrämjande och förebyggande insatser genom hela livet, även upp i höga åldrar har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten. Det är med andra ord aldrig för sent för hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Det finns fyra områden som är speciellt viktiga för att man som äldre ska må bra:

  • Social gemenskap
  • Delaktighet och meningsfullhet, att känna sig behövd
  • Fysisk aktivitet
  • Hälsosam mat

Flera kommuner i Sverige arbetar med förebyggande hembesök vilket innebär att eventuella säkerhetsrisker åtgärdas på tidigt stadium.

Kommunala folkhälsoteam erbjuder ofta metodstöd i form av personalutbildningar kring t ex fallskador, kost och hälsa samt fysisk aktivitet, som en del av kommunernas strategiska arbete kring äldres hälsa och livsstil.